Kontakt

VÝROBNÁ PREVÁDZKA

Fakturačné údaje a poštová adresa:

ODRAZTO s.r.o.
Hviezdoslavova 9/17, 908 41, Šaštín-Stráže

IČO: 52300200, DIČ: 2121030549, IČ DPH: SK2121030549

Registrácia: Číslo živnostenského registra: 240-27878, Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.44580/T

Bankové spojenie VÚB a.s.
IBAN: SK17 0200 0000 0041 1899 1151
SWIFT: SUBASKBX

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Stefan Buransky

Štefan Buránsky - konateľ

M: 00421 903 735 922, E: stefan.buransky@odraz.to

Výroba trampolín, žineniek, hrázd a oblečenia ODRAZTO pre šport a voľný čas.

Späť do obchodu